Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
702-01-39
30/10/2017
Втора сесия
приет
29/11/2017
брой 99/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 15/11/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала