Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
702-01-44
09/11/2017
Втора сесия
приет
12/07/2018
брой 61/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 20/06/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала