Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за прекратяване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с щабни офицери, военнослужещи за гражданско-военни отношения, механизиран взвод и медицински екип и разрешаване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина в състав от лекопехотна рота под оперативния контрол на командващия на операцията, лекопехотен взвод в състава на холандски военен контингент и кадрови военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури
502-03-3
22/12/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на Решение за прекратяване участието на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с щабни офицери, военнослужещи за гражданско-военни отношения, механизиран взвод и медицински екип и разрешаване участието от въоръжените сили на Република България във военна операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина в състав от лекопехотна рота под оперативен контрол на командващия на операцията, лекопехотен взвод в състава
  • Входящ номер: 502-03-3
  • Дата: 22/12/2005
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала