Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
602-01-8
20/02/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-94
 • Дата: 23/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-95
 • Дата: 29/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-96
 • Дата: 29/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-98
 • Дата: 29/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-99
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-100
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-101
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-102
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-103
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-104
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-105
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-8,ЗИД на Закона за обществените поръчки
 • Входящ номер: 654-04-106
 • Дата: 30/03/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 16/03/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 16/03/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 16/03/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 20/04/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала