Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
002-01-38
12/05/2010
Трета сесия
приет
22/07/2010
брой 58/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 03/06/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/06/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/06/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/06/2010 - приет(зала второ гласуване)
  • 22/07/2010 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 22/07/2010 - оспорени текстове(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала