Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проекторешение за разискване по питане № 254-05-76/29.03.2012 г от народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова до г-н Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, относно Национална програма за реформи
Номер на питане 254-05-76
Дата на питане 29/03/2012
Номер на предложение 254-02-78
Дата на предложение 04/05/2012
Статус проведено
Дата на насрочване 04/05/2012
Дата на провеждане 10/05/2012
Вносител
 
Проекторешения