Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-51/26.10.2017 г. от народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната и проект за решение
Номер на питане 754-05-51
Дата на питане 26/10/2017
Номер на предложение 754-00-122
Дата на предложение 10/11/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 10/11/2017
Дата на провеждане 17/11/2017
Вносител
 
Проекторешения