Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Искане за разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалното политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар. Проекторешение въ връзка с разискванията по питането
Номер на питане
Дата на питане
Номер на предложение 954-02-31
Дата на предложение 13/02/2009
Статус проведено
Дата на насрочване 20/02/2009
Дата на провеждане 20/02/2009
Вносител
 
Проекторешения