Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г
Дата 29/02/2012
Входящ номер 254-05-49
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор