Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България
Дата 12/06/2012
Входящ номер 254-05-112
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор