Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за облекчаване на земеделските производители при ползване на горива за селскостопански нужди
Дата 16/10/2012
Входящ номер 254-05-181
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/10/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/11/2012
Текст на питането
Текст на отговор