Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно осигурен и използван финансов, административен и технически ресурс за периодите 01.06.2013г. - 31.12.2013 г. и 01.01.2014 г.- 01.06.2014 г. за справяне със засиления миграционен натиск и реализиране на политиките по противодействие на незаконната миграция
Дата 13/06/2014
Входящ номер 454-05-91
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/06/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 03/07/2014
Текст на питането
Текст на отговор