Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на член 105 и следващите членове от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на мерките за подобряване на условията за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти - SEC(2010)655
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of Articles 105 et seq of Council Regulation (EC) No 1234/2007 on measures improving the general conditions for the production and marketing of apiculture products - SEC(2010)655
Дата на документа: 28/05/2010
№ на документ: COM(2010) 267
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове