Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕН 122A ОТ ДИРЕКТИВА 2006/48/ЕО
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT EXPECTED IMPACT OF ARTICLE 122A OF DIRECTIVE 2006/48/EC
Дата на документа: 28/05/2010
№ на документ: COM(2010) 262
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове