Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно напредъка в областта на мерките за гарантиране на сигурност на доставките на електроенергия и за инфраструктурни инвестиции
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on progress concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment
Дата на документа: 25/06/2010
№ на документ: COM(2010) 330
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове