Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) - {COM(2010) 521 final}{SEC(2010) 1127}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the European Network and Information Security Agency (ENISA) - {COM(2010) 521 final}{SEC(2010) 1127}
Дата на документа: 30/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1126
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове