Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2009 ФИНАНСОВА ГОДИНА - Консолидирани финансови отчети и консолидирани отчети за изпълнението на бюджета
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN UNION - FINANCIAL YEAR 2009 - Consolidated financial statements and consolidated reports on implementation of the budget
Дата на документа: 20/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 963
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове