Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаващ документ към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз - {COM(2010) 350 окончателен}{SEC(2010) 796}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION on the translation arrangements for the European Union patent - {COM(2010) 350 final}{SEC(2010) 796}
Дата на документа: 30/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 797
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове