Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за допълнителна оценка относно прилагането на Регламент на Съвета (EURATOM) N.300/20047 (Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност) за периода 2007-2009 година, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка на прилагането на Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ИСОЯБ) през първите три години (2007—2009 г.) - {COM(2011) 648 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - External evaluation report on the implementation of Council Regulation (EURATOM) N.300/20047 (Instrument for Nuclear Safety Cooperation) in the period 2007-2009 Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the implementation of the Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) during its first three years (2007-2009) - {COM(2011) 648 final}
Дата на документа: 18/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1199
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове