Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ 22-РИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2010 г.) -{COM(2011) 693 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the 22ND ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL FUNDS (2010) - {COM(2011) 693 final}
Дата на документа: 31/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1308
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове