Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за прилагането на правилата на Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на услуги от общ икономически интерес - {SEC(2011) 1581 окончателeн}{SEC(2011) 1582 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the application of the European Union State aid rules to compensation granted for the provision of services of general economic interest - {SEC(2011) 1581 final}{SEC(2011) 1582 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: C(2011) 9404
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове