Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА - {SEC(2011) 1553 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2010 - {SEC(2011) 1553 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: COM(2011) 879
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове