Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2010 година - {SWD(2012) 86 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Operation of the High Flux Reactor in the year 2010 - {SWD(2012) 86 final}
Дата на документа: 16/04/2012
№ на документ: COM(2012) 171
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове