Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА във връзка със статистиката, изготвена в изпълнение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, и нейното качество
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on statistics compiled pursuant to Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics and their quality
Дата на документа: 14/02/2014
№ на документ: COM(2014) 79
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове