Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за 2015 финансова година - Общо въведение - Общ разчет за приходната част на бюджета - Общ разчет за приходната и разходната част на бюджета по раздели
Заглавие на английски: DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2015 - General Introduction - General statement of revenue - General statement of revenue and expenditure by section
Дата на документа: 24/06/2014
№ на документ: COM(2014) 300
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове