Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно изпълнението на Европейската енергийна програма за икономическо възстановяване и дейността на Европейския фонд за енергийна ефективност - {SWD(2015) 191 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT On the implementation of the European Energy Programme for Recovery and the European Energy Efficiency Fund - {SWD(2015) 191 final}
Дата на документа: 08/10/2015
№ на документ: COM(2015) 484
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове