Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 по отношение на възможностите за риболов на пясъчна змиорка в някои води на Съюза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2016/72 as regards fishing opportunities for sandeel in certain Union waters
Дата на документа: 04/05/2016
№ на документ: COM(2016) 241
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове