Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на размера на налозите върху производството и коефициента на допълнителния налог в сектора на захарта за пазарната 1999/2000 година и за определяне на размера на налозите върху производството в сектора на захарта за пазарната 2000/2001 година ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на размера на налозите върху производството и коефициента на допълнителния налог в сектора на захарта за пазарната 1999/2000 година и за определяне на размера на налозите върху производството в сектора на захарта за пазарната 2000/2001 година
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the production levies and the coefficient for calculating the additional levy in the sugar sector for the 1999/2000 marketing year and fixing the production levies in the sugar sector for the 2000/2001 marketing year COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the production levies and the coefficient for calculating the additional levy in the sugar sector for the 1999/2000 marketing year and fixing the production levies in the sugar sector for the 2000/2001 marketing year ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the production levies and the coefficient for calculating the additional levy in the sugar sector for the 1999/2000 marketing year and fixing the production levies in the sugar sector for the 2000/2001 marketing year
Дата на документа: 24/10/2017
№ на документ: COM(2017) 619
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове