Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НОВИ БЮДЖЕТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТАБИЛНА ЕВРОЗОНА В ПРАВНАТА УРЕДБА НА СЪЮЗА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK NEW BUDGETARY INSTRUMENTS FOR A STABLE EURO AREA WITHIN THE UNION FRAMEWORK
Дата на документа: 06/12/2017
№ на документ: COM(2017) 822
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове