Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за допълване на указанията за водене на преговори за Програмата за развитие от Доха по отношение на преговорите за създаване на многостранна рамка за улесняване на инвестициите ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за решение на Съвета за допълване на указанията за водене на преговори за Програмата за развитие от Доха по отношение на преговорите за създаване на многостранна рамка за улесняване на инвестициите
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION supplementing the negotiating directives for the Doha Development Agenda regarding the negotiations of a multilateral framework on investment facilitation ANNEX to the Recommendation for a Council Decision supplementing the negotiating directives for the Doha Development Agenda regarding the negotiations of a multilateral framework on investment facilitation
Дата на документа: 03/07/2019
№ на документ: COM(2019) 314
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове