Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно общата организация на пазара на вино и за изменение на някои регламенти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the common organisation of the market in wine and amending certain Regulations
Дата на документа: 04/07/2007
№ на документ: COM(2007) 372
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове