Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно статистическите данни за населението и преброяването на жилищния фонд
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on population and housing censuses
Дата на документа: 23/02/2007
№ на документ: COM(2007) 69
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове