Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Дебат Европа - използване на натрупания опит от План Д за Демокрация, Диалог и Дебати
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Debate Europe - building on the experience of Plan D for Democracy, Dialogue and Debate
Дата на документа: 02/04/2008
№ на документ: COM(2008) 158
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове