Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)
Заглавие на английски: Proposal for a RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of the European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)
Дата на документа: 09/04/2008
№ на документ: COM(2008) 180
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове