Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за действието на Регламент (ЕО) № 1606/2002 от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the operation of Regulation (EC) No 1606/2002 of 19 July 2002 on the application of international accounting standards
Дата на документа: 24/04/2008
№ на документ: COM(2008) 215
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове