Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна във връзка със запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги, съдържащи се в Споразумението за партньорство и сътрудничество
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Ukraine in relation to preservation of commitments on trade in services contained in the Partnership and Cooperation Agreement
Дата на документа: 28/04/2008
№ на документ: COM(2008) 220
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове