Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Втори доклад за напредъка относно стратегията за опростяване на регулаторната среда
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Second progress report on the strategy for simplifying the regulatory environment
Дата на документа: 30/01/2008
№ на документ: COM(2008) 33
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове