Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА ОТ КОМИСИЯТА за изпълнението през 2003 - 2004 г. на Регламент (ЕИО) № 3820/85 относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (23-ти доклад от Комисията за изпълнението на социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the Report from the Commission on the implementation in 2003-2004 of Regulation (EEC) No 3820/85 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport - (23rd report from the Commission on the implementation of the social legislation relating to road transport)
Дата на документа: 12/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1359
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове