Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно общата организация на пазара на вино и за изменение на някои регламенти - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION on the common organisation of the market in wine and amending certain regulations - Impact assessment summary
Дата на документа: 04/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 894
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове