Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Резултати от общественото допитване относно Зелената книга "Европейското научноизследователско пространство: Нови перспективи"
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Results of the Public Consultation on the Green Paper “The European Research Area: New Perspectives”
Дата на документа: 02/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 430
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове