Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1104/2008 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II)
Дата на документа: 29/09/2009
№ на документ: COM(2009) 508
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове