Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
Дата на приемане 14/05/2015
Брой/година Държавен вестник 38/2015

 


УКАЗ № 95

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела, приет от ХLIIІ Народно събрание на 14 май 2015 г.

Издаден в София на 20 май 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела

Член единствен. Ратифицира Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела, подписан на 14 ноември 2014 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3388

2007