Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в Комисията по правни въпроси
Сигнатура 1
Дата на постъпване 12/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Пламен Георгиев Ранчев като член на Комисията по правни въпроси. Решението е прието от ХL Народно събрание на 12 октомври 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/10/2005 - приет(приет в зала)