Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за одобрение на Правилник за организацията и дейността на омбудсмана
Сигнатура 261-00-2
Дата на постъпване 18/04/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/09/2012
Обнародван в ДВ брой 71/2012 г.
Финален текст на решението Решение за одобрение на Правилник за организацията и дейността на омбудсмана