Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Сигнатура 454-02-50
Дата на постъпване 25/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/03/2014
Обнародван в ДВ брой 30/2014 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО