Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 054-05-26/03.06.2020 г. от народните представители проф. Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите г-н Владислав Горанов относно "нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. март 2016 г.
Сигнатура 054-00-43
Дата на постъпване 19/06/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология