Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за създаване на Временна комисия по повод придобиването от "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД на 28 265 200 акции от капитала на "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД
Сигнатура 054-02-33
Дата на постъпване 08/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/07/2020
Обнародван в ДВ брой 70/2020 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД