Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за подкрепа на водената от Руската Федерация антитерористична операция в Сирия
Сигнатура 554-03-13
Дата на постъпване 06/10/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология