Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на Народното събрание за необходимостта от национална ратификация на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада
Сигнатура 654-03-8
Дата на постъпване 05/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология