Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за спиране преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Сигнатура 754-02-7
Дата на постъпване 20/04/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология